Groei, bloei, leef, vlieg, sport


GROEI

 

 

Samen groeien naar een droom, met wortels zo sterk als een boom.

Van peuter tot 6de leerjaar.

BLOEI

Kansen om open te bloeien, elk met zijn eigen talenten.

LEEF

 

Samen leven zorgt voor samen leren.  Groot zorgt voor klein, klein zorgt voor groot.

VLIEG

 

Samen leven zorgt voor samen leren.  Groot zorgt voor klein, klein zorgt voor groot.

SPORT

 

 

 

Aanzetten tot  bewegen via naschoolse sport.

Creëren van bewegingsmogelijkheden via sporten in prachtige turnzaal, kansen tot buiten spel op ruime speelplaats, mooie tuin,...