Welkom

Onze dorpsschool met kleuters en lagere schoolkinderen als één familie.

 Inschrijven is mogelijk via een afspraak met de directeur Marieke Stubbe (058 31 26 73)


Kalender 2018-2019

Vrije dagen:

vrijdag 28 september 2018

maandag 4 februari 2019

woensdag 1 mei 2019

donderdag 30 mei 2019 

vrijdag 31 mei 2019

maandag  10 juni 2019 

 

Pedagogische studiedagen (leerlingen geen school):

maandag 1 oktober 2018

woensdag 16 januari 2019

 

Plechtige communie zaterdag 11 mei 2019 om 17u00

Eerste communie zondag 9 juni 2019 om 9u30

 

Vakanties:

herfstvakantie van zaterdag 27 oktober tot en met zondag 4 november 2018

kerstvakantie van zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019

krokusvakantie van zaterdag 2 maart tot en met zondag 10 maart 2019

paasvakantie van zaterdag 6 april tot en met paasmaandag 22 april 2019


We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken.

Maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.


VOOR ALTIJD IN ONS HART

klein als jij nog was, zijn onze woorden nu.

We weten niet wat te zeggen, wat te denken, nauwelijks wat te voelen.

Met lege ogen staren we naar elkaar, stamelen verdriet.

Maar het helpt niet. Nog niet.

Klein nog was jouw hart, groot wilde het worden, zou het ooit zijn.

Dat hoopten we.

Maar het hield op, zoals jij echter nooit. Jij krijgt nu ons hart, woont ruimer dan tevoren.

En straks, als we dat ook kunnen geloven, zullen we zeggen, telkens ons hart even opspringt: ‘Kijk, onze kleine jongen, je danst weer in onszelf’de wind waait,

de maan schijnt,

de regen valt

en jij slaapt.

de wind rust,

de zon brandt,

de regen droogt op

en jij speelt,

blaadjes vallen 

de zon lacht zwakjes,

de mist komt op

en jij rust,...

eeuwig

S.R.

Als de mooie tijd die je samen beleefde met jouw vrienden in de klas een weg kon maken,

De herinneringen die we aan je hebben in ons hart een pijl konden maken,

De tranen van verdriet maar ook van blijdschap die we voor je hebben een trap konden maken tot daar waar je nu al een jaar verblijft,

Dan kwamen we vandaag met z'n allen naar je toe om te zien hoe je't daar stelt! 

Ooit zien we elkaar terug, je bent vroeger dan verwacht vertrokken op een lange reis om op pad te gaan en ons dan te vertellen wat er allemaal te bezien valt. 

Tot ooit daar boven bij de regenboog