Schoolbestuur:


De vrije scholen van Veurne (onze school, de vrije basisschool Houtmarkt, het Buitengewoon Onderwijs ’t Brugje) vormen samen de VZW Katholiek Basisonderwijs Veurne. 

De heer Dirk Gombeir is voorzitter van het schoolbestuur.

 

Het schoolbestuur (v.z.w. Katholiek Basisonderwijs Veurne - ondernemingsnr. 0.411.019.583)

Gevolmachtigd afgevaardigde: Dirk Gombeir, D. de Haenelaan 10, 8630 Veurne.

Leden: Filip Deconinck, Karel Versteele, Oscar Wullepit, Patrik Vanbecelaere, Marc Vandenameele